Αρχική Άρθρα Κοινωνική ένταξη και μουσεία: Απόψεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για τη συνεισφορά των μουσείων στην κοινωνική ένταξη μαθητών με αναπηρία όρασης. Χαρά Κανάρη, Βασίλειος Αργυρόπουλος & Διαμάντω Φιλιππάτου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κοινωνική ένταξη και μουσεία: Απόψεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για τη συνεισφορά των μουσείων στην κοινωνική ένταξη μαθητών με αναπηρία όρασης. Χαρά Κανάρη, Βασίλειος Αργυρόπουλος & Διαμάντω Φιλιππάτου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Χαρίκλεια Κανάρη, Βασίλειος Αργυρόπουλος, Διαμάντω Φιλιππάτου   
Παρασκευή, 20 Ιούλιος 2018 15:01

Τις τελευταίες δεκαετίες ζητήματα όπως η καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων, η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και η παροχή δυνατοτήτων ισότιμης συμμετοχής όλων των ανθρώπων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, αποτελούν ζητήματα που απασχολούν και διαμορφώνουν πολιτικές και πρακτικές σε διαφορετικά επίπεδα, δομές και θεσμούς των σύγχρονων κοινωνιών. Τα παραπάνω έχουν ιδιαίτερη σημασία για κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και άτομα που βιώνουν ή διατρέχουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού όπως μπορεί να είναι τα άτομα με αναπηρία. Τα μουσεία ως οργανισμοί με αυξανόμενη πολιτιστική σημασία και σημαντικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό ρόλο καλούνται να ανταποκριθούν σε αυτή την κοινωνική δυναμική και να συμβάλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και στην άμβλυνση κοινωνικών ανισοτήτων. Η παρούσα εργασία εστιάζει στο ρόλο που μπορούν να έχουν τα μουσεία στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης ατόμων με αναπηρία και ειδικότερα μαθητών με αναπηρία όρασης. Λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση μουσείου και σχολείου,  στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με το ρόλο των μουσείων στην κοινωνική ένταξη μαθητών με αναπηρία όρασης. Με βάση την ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, αναδεικνύονται ζητήματα όπως η σημασία της εκπαιδευτικής αξιοποίησης των μουσείων για την κοινωνική ένταξη των μαθητών με αναπηρία όρασης, οι δυνατότητες που μπορούν να έχουν τα μουσεία προς την κατεύθυνση αυτή, οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την πραγμάτωση και αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων αλλά και η δυναμική σχέση μουσείου και σχολείου. Τα αποτελέσματα της έρευνας συμπληρώνουν άλλες σχετικές μελέτες που επισημαίνουν ότι η πραγμάτωση της ένταξης γενικότερα και η παροχή ίσων ευκαιριών για ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή για τα παιδιά με αναπηρία και όχι μόνο, είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο μιας ολιστικής θεώρησης με τη συνέργεια διαφορετικών χώρων και φορέων και σε διαφορετικά επίπεδα.

Μπορείτε να κατεβάσετε και να δείτε ολόκληρη τη δημοσίευση κάνοντας κλικ εδώ

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 20 Ιούλιος 2018 15:06
 
Copyright © 2024 mouseiopaidagogiki.gr