Αρχική Τμήμα Μουσειοπαιδαγωγικής Εκπαίδευσης

Το Τμήμα Μουσειοπαιδαγωγικής Εκπαίδευσης ήταν το πρώτο πανεπιστημιακό τμήμα προπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα με αντικείμενο τη Μουσειοπαιδαγωγική. Ιδρύθηκε το 1998 στη Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ). Αντικείμενο του Τμήματος Μουσειοπαιδαγωγικής Εκπαίδευσης ήταν «η Μουσειακή Εκπαίδευση, που στηρίζεται στα δεδομένα της παιδαγωγικής επιστήμης, της τέχνης, της αισθητικής και του πολιτισμού και η οποία μελετά, ερευνά και προάγει την επικοινωνία και τη μάθηση μέσα στο εμπλουτισμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον του Μουσείου».

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιελάμβανε μαθήματα Ιστορίας και Τεχνών, Παιδαγωγικής και Γλώσσας και Μουσειακής Εκπαίδευσης και υλοποιήθηκε από μέλη ΔΕΠ διαφόρων πανεπιστημιακών τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής και Προσχολικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Ιστορίας,-Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας), από ειδικούς επιστήμονες σχολών άλλων ΑΕΙ της χώρας και εξωτερικούς συνεργάτες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το    Τμήμα    Μουσειοπαιδαγωγικής    Εκπαίδευσης    του    Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας ολοκλήρωσε τη λειτουργία του το 2005, μετά την απόφαση για την κατάργηση του θεσμού των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής.

Σήμερα, οι απόφοιτοι πτυχιούχοι Μουσειοπαιδαγωγοί, εργάζονται σε δημόσια και ιδιωτικά μουσεία της χώρας, σε τομείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αντικείμενο τον Πολιτισμό, συνεργάζονται με διάφορους φορείς πολιτισμού και εκπαίδευσης για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και την υλοποίηση εργαστηρίων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα Μουσειακής Εκπαίδευσης καθώς και με πανεπιστημιακούς φορείς για την προώθηση της έρευνας και του επιστημονικού διαλόγου στον τομέα της Μουσειοπαιδαγωγικής,

 

 

There are numerous benefits of a good lifestyle. But can drugs help us? So it's no wonder that online pharmacies is becoming more pop over the last years. There are varied others. Below are best things about "Over the counter STD test". What could patients discuss with a druggist before taking Viagra? For all one knows you read about "Syphilis". If you have any concerns about "HIV", check with your physician before taking the physic. Men suffer from erectile dysfunction need professional help. Always in such situation, cognitive behavioral therapy is the treatment used. Maybe your sex therapeutist will take into account potential treatment interactions with Viagra, your age and any previous experience you have had with this medicament.

 
Copyright © 2024 mouseiopaidagogiki.gr